Kontakt

Telefoniczy od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 15:00.
E-mail codziennie.

zamowienia@pankau.pl

W.G.M. PANKAU sp. z o.o.

Sarnia Góra 1
89-530 Śliwice