Spółka Zakład Stolarski W.G.M. Pankau sp. z o.o.,

została beneficjentem dofinansowania projektu ze środków
Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Tytuł projektu: ,,Dotacja na kapitał obrotowy”.
Cel projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności gospodarczej.

Wartość projektu: 248 573,04 PLN.