249 - bartek 1
249t - bartek 1T
KRZESŁO A
KRZESŁO A-P1
KRZESŁO DP
KRZESŁO G
KRZESŁO P
KRZESŁO P2
KRZESŁO KS-1
KRZESŁO KS-5
KRZESŁO KS-11
KRZESŁO KS-14
249k - bartek 2 (K)
249kt - bartek 2T
KRZESŁO A1
KRZESŁO D
KRZESŁO DPX
KRZESŁO G1
KRZESŁO P BAROWE
KRZESŁO PP
KRZESŁO KS-2
KRZESŁO KS-7
KRZESŁO KS-12
KRZESŁO KS-15
249L - bartek 3 (L)
KRZESŁO A-P
KRZESŁO D1
KRZESŁO DX
KRZESŁO G2
KRZESŁO P1
KRZESŁO PX
KRZESŁO KS-3
KRZESŁO KS-8
KRZESŁO KS-13