203 - ŁAWOSTÓŁ X
48 - ŁAWA POKOJOWA
42 - ŁAWA KUCHENNA
43 - ŁAWA POKOJOWA